Anunt concurs extern - un (1) post artist instrumentist oboi la Orchestra Nationala Radio

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă scoaterea la concurs EXTERN de angajare a unui (1) post de  artist instrumentist oboi la  Centrul  Cultural Media - Direcţia  Formaţii  Muzicale – Orchestra Naţională  Radio, în data de 08.05.2017, ora 13:30.

Condiţii de înscriere la concurs:

-studii superioare muzicale de specialitate.

 

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele:

fişa de înscriere; curriculum vitae; memoriu de activitate; diploma de studii (original şi copie) sau adeverinţă; adeverinţă medicală/fişă de aptitudine;   certificat de cazier judiciar.

 

Concursul va consta din:

Probe eliminatorii:

Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, modificată şi republicată;

Susţinerea probei eliminatorii pe data de 04.05.2017, ora 10.00.

Numai candidaţii declaraţi admişi la proba eliminatorie vor susţine proba practică în faţa comisiei de concurs.

Probă practică ( conform anexei ); Înscrierile se primesc la DMRUSC - Serviciul Resurse Umane până la data de 03.05.2017, ora 13.30.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.13.53. pe site-ul www.radioromania.ro şi la avizierul din strada Temişana.

 

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

Manuela Dumitrescu

 

 Anexă

 

Repertoriul

pentru concursul extern de ocupare a unui post

de artist instrumentist oboi (SS)

la Orchestra Naţională Radio

 

Repertoriu:

Mozart, W. A.: Concert în Do major pentru oboi şi orchestră. Partea 1 cu cadenţă sau părţile a doua  şi a treia cu cadenţe (la alegerea candidatului).

 

O sonată din  repertoriul preclasic (două părţi la alegerea candidatului)

 

O lucrare din repertoriul universal (la alegerea candidatului)

 

Solouri:

Brahms, Johannes:             Concert pentru vioară          (partea a doua)

Brahms, Johannes:             Simfonia nr. 1                       (partea a doua)

Beethoven, L. Van:              Simfonia nr. 3                       (partea a doua)

Ceaikovski, P. Ilich. :            Simfonia nr. 4                       (partea a doua)

Korsakov, Rimski:                Secherezada                        (partea a doua)

Sostakovici, Dmitri:              Simfonia nr. 10                     (partea a patra)

Strauss, Richard:                 Don Juan

Ravel, Maurice:                    Daphnis si Chloe

Ravel, Maurice:                    Le tombeau de Couperin

Rossini, Gioachino:              La scala di seta

 

Citire la prima vedere

 

 

Răzvan Suma

Director  DFM

 Adaugat: 12 Aprilie 2017
Actualizat: 12 Aprilie 2017