Anunţ de atribuire

                                                         

                                                     ANUNT DE ATRIBUIRE

Societatea Română de Radiodifuziune a organizat procedura de cerere de oferte  cu etapă finală de licitaţie electronică în vederea atribuirii contractului de furnizare: Servere - 4 Loturi,  
CPV: 30233141-1

Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 01.08.2013 orele 12:00, la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ofertanţii declaraţi câştigători ai acestei proceduri sunt: SC LOGIC COMPUTER SRL, Lotul 1 şi Lotul 3, SC COMTEST SRL Lotul 2 şi SC PRO SYS SRL Lotul 4.

A fost publicat în SEAP anunţul de atribuire nr.173474/01.10.2013.
 Adaugat: 7 Octombrie 2013
Actualizat: 7 Octombrie 2013