Anunţ de atribuire

 

                                                        ANUNT DE ATRIBUIRE

Societatea Română de Radiodifuziune a organizat procedura de cerere de oferte  cu etapă finală de licitaţie electroncă în vederea atribuirii contractului de furnizare: Unităţi de expansiune stocare date cu disc magnetic - 2 Loturi,  
CPV: 30233141-1


Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 29.07.2013 orele 12:00, la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ofertanţii declaraţi câştigători ai acestei proceduri sunt: SC ELSACO ELECTRONIC SRL, Lotul 1 şi SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL.

A fost publicat în SEAP anunţul de atribuire nr.173476/01.10.2013.

 Adaugat: 7 Octombrie 2013
Actualizat: 7 Octombrie 2013