Codurile IBAN în care se plăteşte taxa radio

 

Codurile IBAN pentru conturile în care se plăteşte taxa radio - persoane fizice şi juridice, care nu au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu societăţi de furnizare  a energiei electrice:

RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucureşti

RO25RNCB0072020805170001, BCR Sector 1, Bucureşti

Achitarea taxei radio se face lunar, conform categoriei de plătitor, iar pe ordinul de plată trebuie menţionate toate elementele de identificare (nume, prenume / denumire firmă, cod fiscal sau CNP, judeţ, localitate, adresă) şi luna pentru care se face plata .

Codul IBAN pentru contul în care se plătesc restanţele la taxa radio de pe facturile de energie electrică emise de către societăţile de furnizare şi distributie a energiei electrice, facturi preluate de către Societatea Română de Radiodifuziune:

RO74RNCB0072020805170768, BCR Sector 1, Bucureşti

Pe ordinul de plată trebuie completate toate elementele de identificare (nume, prenume / denumire firmă, cod fiscal sau CNP, judeţ, localitate, adresă), COD ABONAT din factura de energie electrică şi menţiunea: c/val restanţă taxa radio.

Menţionăm că Societatea Română de Radiodifuziune are codul fiscal RO 8296093.Adaugat: 30 Martie 2011
Actualizat: 29 Mai 2012