Concurs extern angajare - 2 reporteri la Studioul Regional Craiova

A N U N Ţ

 

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea a 2 (două) posturi de REPORTER, cod COR 264212 la Departamentul Studiouri Regionale – Studioul Regional Craiova, în ziua de  7 aprilie 2017, ora 11.00.

Condiţii de înscriere la concurs:

studii superioare

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului

Candidaţii vor depune pentru înscrierea la concurs următoarele documente:

fişa de înscriere diploma de studii (copie şi original) C.V. şi memoriu de activitate adeverinţă medicală/ fişă de aptitudine certificat de cazier judiciar

Concursul se va desfăşura la sediul Studioului Regional Craiova şi va consta din:

I.     Probe eliminatorii:

- Cunoaşterea Legii 41/1994

- Limba română

- Limba engleză, nivel A2

- Radiogenie

(numai concurenţii care sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii vor susţine celelalte probe şi interviul în faţa comisiei de examinare)

  Probele eliminatorii se vor susţine în ziua de 6 aprilie 2017, ora 11.00.  

II.   Probă scrisă

Tematica:„Dezvoltarea on air şi online a produsului jurnalistic”.

 

III.   Probă practică

 

IV.  Interviu cu comisia de examinare

Înscrierile se primesc la Secretariatul Studioului Regional Craiova până în ziua de 5 aprilie 2017, ora 13.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 021/303.13.94 sau 0251/40.86.12 şi pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri de angajare.

 

ŞEF SERVICIU

Manuela DumitrescuAdaugat: 13 Martie 2017
Actualizat: 13 Martie 2017