Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Ianuarie

DCD nr.II.1 Avizare plata taxe de membru a SRRla organismele internationale la care este afiliata

DCD nr.II.2 Avizare tarife servicii pentru targurile din cadrul Caravanei Gaudeamus 2019

DCD nr.II.3 Avizare Norme metodologice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in SRR

DCD nr.II.4 Avizare proiect Surful a inlocuit scrima

DCD nr.II.5 Avizare plata proiect Scriitori romani interbelici si Marea Unire

DCD nr.II.6 Avizare plata proiect Romania 100-Eu aleg Romania

DCD nr.II.7 Avizare Procedura privind drepturile si obligatiile personalului pe perioada delegarii in alta localitate

Februarie

DCD nr.II.8 Avizare Instructiuni privind acordarea ajutoarelor de boala conform CCM aplicabil la nivelul SRR

DCD nr.II.9 Avizare Regulament concursuri ocupare posturi de executie vacante

DCD nr.II.10 -  Avizare HCA propuneri POS 2019-2022

DCD nr.II.11 - Avizare Proiect de HCA modificare organigrama si ROF SRR

Martie

DCD nr.II.12 Avizare HCA aprobare BVC 2019

Aprilie

DCD nr. II.13 Avizare Instructiuni privind utilizarea de continut online pe site-urile si retelele de socializare oficiale ale SRR

DCD nr. II.14 Avizare HCA Aprobare Raport anual 2018

DCD nr. II.15 - Avizare HCA rectificare bugetara

DCD nr. II.16 - Avizare HCA Raport executia BVC la 31.12.2018

DCD nr.II.17 - Avizare HCA aprobare indicatori tehnico-economici

DCD nr. II.18 - Aprobare HCA Plan de Investitii

Mai

DCD nr. II 19 Avizare HCA privind modificarea grilei de programe Brasov FM

DCD nr.II. 20 Avizare HCA privind aprobarea situatiilor financiare ale SRR pe anul 2018

DCD nr.II.21 Avizare HCA transmitere parte imobil administrat de SRR

DCD nr.II.22 Avizare Normă internă privind primirea delegaţiilor străine şi organizarea de reuniuni internaţionale de către SRR

DCD nr.II.23 Avizare modificare Plan Formare profesionala

DCD nr.II.24 Avizare caiet de sarcini selectie redactor sef Program Minoritati STR Cluj

Iunie

DCD nr.II.25 Avizare Regulament acordare tichete de vacanta

DCD nr.II.26 Avizare HCA ref mandatare PDG reprezentare SRR in relatiile si la reuniunile internationale

DCD nr. II.27 Avizare HCA privind aprobarea unor modificari in BVC

DCD nr. II.28 Avizare completare si modificare Manual de politici Contabile aplicabile SRR

Iulie

DCD nr. II.29 Avizare modificare tarife de copiere documente din Arhiva SRR

DCD nr. II.30 Avizare Obiective specifice SRR pentru anul 2019

DCD nr. II.31 Avizare Procedura privind activitatea Comisiei de Monitorizare

DCD nr. II.32 Avizare HCA privind aprobarea grilelor de programe ale posturilor SRR 2019-2020

DCD nr. II.33 Avizare HCA aprobare participare SRR la proiectul editorial EURANET

DCD nr. II.34 Avizare Proces verbal casare nr.17.02.240 din 09.07.2019

DCD nr. II.35 Avizare modificare Plan Formare profesionala

August

DCD nr. II.36 Avizare proiect HCA aprobare rectificare BVC 2019

DCD nr. II.37 Avizare proiect HCA aprobare rectificare BVC 2019
 
Septembrie

DCD nr. II.38 Avizare Regulament desfasurare alegeri in Consiliul de Onoare

DCD nr. II.39 Avizare modificare Plan Formare profesionala
 
DCD nr. II. 40  Avizare tarife servicii Gaudeamus

DCD nr. II. 41 Avizare HCA semnare Acord de colaborare cu ICRT Cuba

DCD nr. II.42 Avizare proiect de HCA aprobare rectificare BVC al SRR pentru anul 2019
 
DCD nr. II.43 Avizare HCA aprobare incheiere Memorandum cu BBC Radio
 
Noiembrie
 
DCD nr.II.44 Avizare Regulament tombola Gaudeamus
 
DCD nr.II.45 Avizare plata catre EBU in cadrul proiectului Euroradio Notturno si continuarea participării in 20020-2024

DCD nr.II.46 Avizare HCA participare SRR la Juriul IMCA
 
DCD nr. II.47 Avizare HCA aprobare rectificare BVC SRR pentru anul 2019
 
Decembrie
 
DCD nr. II.48 Avizare HCA desemnare consilier de etica

DCD nr. II.49 Avizare HCA aprobare rectificare BVC SRR pentru anul 2019

DCD nr. II.50 Avizare HCA mandatare PDG reprezentare SRR in relatii internationale
 
DCD nr. II.51 Avizare Procedura de elaborare, avizare si revizuire proceduri


Adaugat: 22 Ianuarie 2019
Actualizat: 6 Februarie 2020