Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

 

Ianuarie

DCD nr. II. 1 Avizare proiect HCA privind incheierea unui Protocol de colaborare cu SPA CNPT Transcarpatia Ujgorod

DCD nr. II. 2 Avizare proiect DCA desemnare Consiliu de Onoare

DCD nr. II. 3 Avizare HCA privind mandatarea PDG pentru participarea la Reuniunea CD al PBI

DCD nr. II. 4  Avizare HCA privind mandatarea PDG pentru participarea la Cadenabbia-Griante

DCD nr. II. 5  Avizare HCA privind aprobarea BVC pentru anul 2020

DCD nr. II.6 Avizare obiective specifice 2020

DCD nr. II.7 Avizare plata taxe de membru a SRR la organismele internationale la care este afiliata

DCD nr. II.8 Avizare HCA mandatare PDG  Milano

DCD nr. II.9 Avizare HCA mandatare PDG  Roma

Februarie
 
DCD nr. II.10 Avizare tarife servicii expozanti targuri Caravana Gaudeamus

DCD nr. II.11 Avizare HCA repartizare BVC 2020

DCD nr. II. 12  Avizare Plan Formare profesionala 2020
 
Martie
 
DCD nr.II. 13  Avizare Plan de masuri in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu COVID 19
 
DCD nr. II.14 Avizare HCA aprobare Plan de Investitii SRR 2020

DCD nr. II.15 Aprobare HCA privind aprobare masuri de utilizare eficienta a sumelor alocate SRR de la bug. de stat

DCD nr.II. 16  Avizare HCA Aprobare raport anual 2019
 
DCD nr. II. 17 Avizare HCA aprobare rectificare BVC SRR pentru anul 2020
 
Aprilie
 
DCD nr. II.18 Avizare HCA modificare ROF CD

DCD nr. II. 19 Avizare HCA aprobare rectificare BVC SRR pentru anul 2020
 
DCD nr .II. 20 Avizare HCA privind aprobarea Raportului privind executia BVC al SRR pentru anul 2019
 
Mai
 
DCD nr .II. 21 Avizare HCA privind aprobarea modificarii si completarii ROF SRR

DCD nr.II. 22 Avizare modificare ROF Comisie de Monitorizare

DCD nr .II. 23 Avizare HCA privind aprobarea situațiilor financiare ale SRR pentru anul 2019
 
Iunie
 
DCD nr.II. 24 Avizare modificare Regulament acces in SRR

DCD nr.II. 25 Avizare modificare Regulament de acordare si utilizare a voucherelor de vacanta
 
DCD nr. II. 26  Avizare Proces verbal casare imobilizari corporale STR Brasov

DCD nr.II. 27 Avizare Program de dezvoltare a controlului managerial intern
 
Iulie
 
DCD nr.II. 28 Avizare proiect de HCA privind aprobarea grilelor de programe ale posturilor SRR 2020-2021

DCD nr. II. 29  Avizare Proces verbal casare imobilizari corporale Sediul Central

DCD nr.II. 30 Avizarea grilei de programe a postului Radio Chisinau 2020-2021
 
DCD nr. II. 31  Avizare HCA modificare Plan de Investitii 2020
 
August
 
DCD nr. II. 32  Avizare HCA incheiere Acord de coalborare SRR_ABU pentru realizarea unei coproductii radiofonice
 
Septembrie
 
DCD nr. II. 33  Avizare proiect de HCA privind mandatarea PDG pentru demararea negocierilor unui nou CCM
 
DCD nr.II. 34 Avizare Reguli privind accesul publicului în Sala de Concerte M. Jora
 
Octombrie
 
DCD nr. II. 35  Avizare HCA incheiere Acord de colaborare SRR_Rtv din Voivodina

DCD nr. II. 36  Avizare HCA incheiere Acord de colaborare SRR_Rradioteleviziunea Vocea Vietnamului

DCD nr.II. 37 Avizare Regulament inchiriere suprafete propietate publica afalate in folosinta si administrarea SRR

DCD nr.II. 38 Avizare modificare obiective specifice ale compartimentelor SRR pentru anul 2020

DCD nr.II. 39  Avizare HCA modificare Plan de Investitii 2020

DCD nr. II. 40 Avizare HCA aprobare rectificare BVC SRR pentru anul 2020
 
Noiembrie
 
DCD nr. II. 41  Avizare HCA modificare Plan de Investitii 2020

DCD nr. II. 42 Avizare HCA aprobare rectificare BVC SRR pentru anul 2020

DCD nr. II. 43 Avizare Ghid de cartografiere a prelucrării datelor personale in SRR

DCD nr. II. 44 Avizare DCA desfasurare evaluare anuala a personalului 2020
 
Decembrie
 
DCD nr. II. 45 Avizare HCA aprobare modificare și completare Regulament Intern SRR

DCD nr. II. 46 Avizare HCA rectificare BVC al SRR pentru anul 2020Adaugat: 14 Ianuarie 2020
Actualizat: 3 Noiembrie 2021