Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

 

Ianuarie

DCD nr. II. 1 Avizare revizuire Procedura privind activitatea Comisiei de Monitorizare

DCD nr. II. 2 Avizare HCA modificare Procedura de elaborare, monitorizare si evaluare a obiectivelor in cadrul SRR
 
Februarie

DCD nr. II.3 Avizare obiective specifice 2021

Martie
 
DCD nr. II. 4 Avizare Instructiuni pentru calcularea si facturarea penalitatilor de interziere la facturile neachitate sau achitate cu intarziere

DCD nr. II. 5  Avizare HCA aprobarea Raportului anual al SRR pentru anul 2020

DCD nr .II. 6 Avizare HCA privind aprobarea Raportului privind executia BVC al SRR pentru anul 2020
 
DCD nr .II. 07 Avizare HCA privind aprobarea situațiilor financiare ale SRR pentru anul 2020

DCD nr .II. 08 Avizare HCA privind aprobarea BVC al SRR pentru anul 2021
 
Aprilie
 
DCD nr. II.9 Avizarea Programului de dezvoltare a controlului intern manageriale pentru perioada 2021-2022

DCD nr. II.10 Avizare plata taxe si cotizatii de membru a SRR la organismele internationale la care este afiliata

DCD nr. II.11 Avizare HCA privind aprobarea Planului de Investitii al SRR pentru anul 2021

DCD nr. II.12 Avizare completare Instructiuni pentru calcularea si facturarea penalitatilor de interziere la facturile neachitate sau achitate cu intarziere
 
DCD nr. II. 13 avizare HCA privind modificarea planului de investiții al SRR pentru anul 2021
 
Mai
 
DCD nr. II. 14 Avizare Proces verbal casare imobilizări corporale STR Brașov
 
Iunie
 
DCD nr. II. 15  Avizare Proces verbal casare imobilizari corporale Sediul Central

DCD nr. II. 16  Avizare Plan de masuri protectie imbolnavire SARS-COV-2
 
Iulie
 
DCD nr. II.17 Avizare Instructiunie elaborare, aprobare, executie si raportare BVC

DCD nr. II.18 Avizare Procedura achizitie servicii de preluare transport si difuzare programe SRR de la SNR
 
August
 
DCD nr. II.19 Avizare tarife participare Targ Gaudeamus Brasov
 
Septembrie
 
DCD nr. II.20 Avizare Procedura privind deplasarile in strainatate cu caracter temporar al salariatilor SRR
 
DCD nr. II.21 Avizare Norme privind asigurarea cu personal a structurilor SRR şi sau îndeplinirea unor atribuţii suplimentare pentru functionarea SRR
 
DCD nr. II.22 Avizare Procedura de planificare multianuala si anuala a activitaii de audit intern

DCD nr. II.23 Avizarea rectificării BVC al SRR pentru anul 2021
 
Octombrie
 
DCD nr. II.24 Avizare modificare obiective specifice SMC pentru anul 2021
 
Noiembrie
 
DCD nr. II.25 Avizare HCA privind incheierea CIM al Directorului General al SRR
 
DCD nr. II. 26  Avizare HCA incheiere Acord de colaborare SRR_radioteleviziunea din Slovacia

Decembrie

DCD nr. II. 27  Avizare HCA rectificare BVC al SRR pentru anul 2021
 
DCD nr. II.28 privind aprobarea DCA privind aprobarea organizarii Festivalului RADIRO ediția a -V-a

DCD nr. II.29 privind avizarea cuantumului primei de Crăciun care se va acorda salariaților SRR în anul 2021Adaugat: 20 Ianuarie 2021
Actualizat: 22 Decembrie 2021